قبل از هرگونه پرداخت آنلاین با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل فرمایید.

تومان

شماره تماس و ایمیل خود را به صورت صحیح وارد نمایید تا برقراری تماس با شما برای طراحان رایتاگراف فراهم باشد.
در صورت پرداخت غیر آنلاین از شماره کارت و شماره حساب زیر استفاده نمایید.
بانک ملی ایران
شماره کارت : 9054-8321-9972-6037
شماره حساب : 0335702412006
به نام آقای سجاد خدایی