:: قیمت های طراحی وب سایت بستگی به نوع وب سایت و صفحات آن دارد با پشتیبانی وب سایت در تماس باشید.
:: در طراحی وب سایت 50درصد کل فاکتور ابتدای کار 25 درصد بعد از مشاهده فایل لایه باز وب سایت
و مابقی هزینه در انتهای کار تحویل گرفته خواهد شد.
:: سایر طراحی های گرافیک کل هزینه کار در ابتدای استارت پروژه دریافت خواهد شد.
توجه : در برخی از پروژه ها نسبت به فرایند های اجرایی مراحل پرداخت تغییر می کند .